Életrajz

Tanulmányok

 • 1959–1971: Általános és középiskolai tanulmányok (Szombathely, Savaria Gimnázium).
 • 1971–1976: Francia-német szakos egyetemi tanulmányok (ELTE BTK).
 • 1974–1975: Egyéves francia állami ösztöndíj a párizsi École Normale Supérieure-ön francia nyelvészeti szakosodással.

Oklevelek – Tudományos fokozatok

 • 1971: Gimnáziumi érettségi (minősítése: jeles – száma: 4/1971).
 • 1976: Francia-német szakos középiskolai tanári diploma (minősítése: jeles – száma: 251/1976).
 • 1978: Egyetemi doktori cím francia nyelvészetből (ELTE) (minősítése: summa cum laude – száma: 147/1977-78).
 • 1982: Spanyol Külügyminisztérium Spanyol Nyári Egyetem (Madrid).
 • 1991: A nyelvtudomány kandidátusa (CSc) (minősítése: summa cum laude – száma: 13.592).
 • 1997: Habilitáció (ELTE) (Oklevél száma: 169/1997).
 • 1997–2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj.
 • 2000: Egyetemi tanári kinevezés (száma: K.E. 2000/203).

Nyelvismeret

 • Francia: felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű tanári diploma
 • Német: felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű tanári diploma
 • Spanyol: értés, olvasás, írás, beszéd
 • Olasz: értés, olvasás, köznapi beszéd
 • Latin: BTK alapvizsga
 • Orosz: középiskolai érettségi

Munkahelyek

 • 1976–1980: ELTE BTK Francia Tanszék: tudományos segédmunkatárs.
 • 1980–1983: ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi tanársegéd.
 • 1983–1991: ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi adjunktus.
 • 1991–1992: ELTE BTK Francia Tanszék: megbízott egyetemi docens.
 • 1991–1993: Az ELTE Egyetemközi Francia Központ alapító igazgatója (másodállásban).
 • 1992: ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi docens.
 • 1993–1994: A Collegium Budapest / Institute for Advanced Study főtitkára (másodállásban).
 • 1999: Dijon-i Egyetem Nyelvészeti és Filozófiai Tanszék: vendégprofesszor.
 • 2000–: ELTE BTK Francia Tanszék: egyetemi tanár.
 • 2003: Université Paris XIII Egyetem – LLI (UMR 7546 – CNRS): vendégprofesszor.

Oktatói és kutatói szakterületek

 1. Oktatás (Nyelvészet)
  • Francia szakos alap- és mesterképzés az ELTE BTK Francia Tanszékén:
   • Bevezetés a francia nyelvészetbe.
   • Francia fonetika és fonológia.
   • Francia lexikológia, frazeológia, lexikográfia.
  • ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola Romanisztikai doktori program:
   • Lexikológia, lexikográfia.
  • ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori program:
   • Lexikológia, lexikográfia.
 2. Kutatás (Nyelvészet): Francia frazeológia. – Lexikográfia, lexikológia.

Publikációk, hivatkozások

Lásd: MTMT publikációs lista.

Konferenciarészvétel előadás nélkül

 1. 1978. július 18-30. Perpignan. Séminaire international de sociolinguistique.
 2. 1989. szeptember 24–27. La Londe-les-Maures (Franciaország). 8e Colloque européen sur la grammaire et le lexique comparés des langues romanes (organisé par le Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique et l’Association pour le Traitement Informatique des langages formels et naturels).

Konferenciaelőadások – Egyéb előadások (2003-tól)

 1. 2003. szeptember 23. Pozsony. Magyar Kulturális Intézet. – „A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből. Szótáraink, szavaink, szólásaink régen és ma” (Kiss Gáborral közösen).
 2. 2003. november 13–15. Nancy, ATILF/CNRS. „Langues et sociétés de l’Europe moderne” c. nemzetközi konferencia. – L’image linguistique du lexème haza (patrie) en Hongrie (Janusz Bańczerowskival közösen).
 1. 2004. június 11. Veszprém. A VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága által Antal Lajos 70. születésnapja alkalmából szervezett felolvasó ülés. – Frazeológiai kutatások.
 1. 2004. június 16. A Magyar Rádió „Tetten ért szavak” c. műsora. – A Magyar szólástár bemutatása.
 1. 2004. augusztus 25. A Magyar Rádió „Tetten ért szavak” c. műsora. – Mennyire féltik nyelvüket a franciák?
 1. 2004. november 23. „Határsávok.” A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Karának tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére. – A nyelvekben minden idiomatikus?
 1. 2004. december 9–10. Szeged. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. – Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar Szókincstár segítségével (Kiss Mártonnal, Kiss Gáborral és Rapcsák Tamással közösen).
 1. 2005. október 12. Budapest. II. Szótárnap. KEMPELEN Farkas Hallgatói Információs Központ. – Szólások, szótárak, nyelvtanulás.
 1. 2006. január 26. Budapest. Egyetemközi Francia Központ – ELTE Francia Tanszék. 6e Journées d’Études Françaises. „Le XXe siècle et l’héritage classique” c. konferencia. – Les figés du français: héritage classique et renouvellement.
 1. 2007. március 26. Budapest. MANYE vitanap. – Hódító Vilmostól a hódító Coca Coláig. A francia szókincs változása az utóbbi évtizedekben.
 1. 2008. március 10. Budakalász. „Információs technikák és nyelv” c. ülésszak. – Az információs technikák és a francia nyelv.
 1. 2008. június 24–25. Budapest. A Modern Filológiai Társaság „Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe. Feladatok és lehetőségek” c. konferenciája. – Ismert szólások (félre)ismert eredete.
 1. 2009. június 24–25. Budapest. A Modern Filológiai Társaság „Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban” c. konferenciája. – A világ nyelvi képe a legújabb francia szavak, szólások tükrében.
 1. 2009. november 16–18. Budapest. Az Egyetemközi Francia Központ „Francia-magyar szótárak és műfordítás (1989–2009)” c. konferenciája. – Lexikográfiai és fordítási problémák jelentés-módosuláson átesett és új keletkezésű francia szólásokban.
 1. 2010. február 3. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottsága bizottsági ülése. – Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa.
 1. 2010. április 14. Budapest, Eötvös Collegium. – A mai francia nyelv és nyelvpolitika.
 1. 2010. június 15. Budapest. MTA nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya. „Tudományos emlékülés Hadrovics László születésének 100. évfordulóján” c. konferencia. – Az egyszerűség nagyszerűsége. Hadrovics László frazématipológiája.
 1. 2010. szeptember 24. Budapest. ELTE BTK. Tudományos emlékülés az egyetemi franciaoktatás megindulásának 235. évfordulója alkalmából. – Compétitivité des langues et mondialisation : le cas du français et du hongrois.
 1. 2011. június 21–22. Budapest. A Modern Filológiai Társaság „A szótól a szövegig” c. konferenciája. – A szótól a szólásig.
 1. 2011. november 8. Budapest. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának „Lexikográfia és nyelvtechnológia” c. tudományos ülése. – A frazeográfia néhány aktuális kérdése.
 1. 2012. február 7. Párizs. Párizsi Magyar Intézet. Előadás a Párizsi Magyar Intézet, a Sorbonne és a Langues’O közös szervezésű „Forgó tanszék” című rendezvénysorozata keretében. – Locutions et proverbes de la langue hongroise.
 1. 2012. június 20–21. Budapest. A Modern Filológiai Társaság „Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések” c. konferenciája. – Reáliák a frazeológiában.
 1. 2012. október 1–2. Luxemburg. Európa Parlament. 2 napos (8 órás) továbbképzés az Európai Parlament, az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék mellett dolgozó 25 fős magyar fordítóknak a fordítás frazeológiai aspektusairól. – Fordítás és frazeológia.
 1. 2012. október 29–31. Santiago de Compostela. Plenáris előadás az Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Alicante, Universidad de Murcia közös szervezésében megrendezett FRADITRAD nemzetközi frazeológiai kongresszusán. – La phraséographie: questions théoriques et pratiques.
 1. 2013. július 10. Nyilvános előadás a Budapesti Francia Intézetben az intézet által szervezett 2. Nemzetközi Nyári egyetemen. – Locutions et proverbes de la langue francaise.
 1. 2014. június 16. Budapest. A Modern Filológiai Társaság „A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben” c. konferenciája. – A magyar frazémakincs főbb forrásai egy készülő frazeológiai etimológiai szótár tükrében.
 1. 2014. július 9. Nyilvános előadás a Budapesti Francia Intézetben az intézet által szervezett 3. Nemzetközi Nyári egyetemen.  – Du Thresor de la Langue françoise tant ancienne que moderne au Trésor de la Langue Française informatisé : quatre siècles de lexicographie française.
 1. 2015. november 25. Nyilvános előadás az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által szervezett „Harmadik Kor Egyeteme” programsorozat keretében. – A francia nyelv tündöklése és nyomorúsága.
 1. 2016. május 26. Nyilvános előadás a nizzai Centre Universitaire Méditerranéen-ben. – Regards croisés culturels franco-hongrois. Le cas de Mór Jókai et d’Endre Ady, écrivains et poètes hongrois.
 1. 2017. március 1. Nyilvános előadás a dublini Alliance Française frankofón napjainak keretében. – La langue française en images. (Bernard Cerquiglinivel közösen).
 1. 2017. március 3. – Nyilvános előadás a National University of Ireland Mynooth Francia Tanszékén. – Le francais, une langue de dictionnaires. (Bernard Cerquiglinivel közösen).
 1. 2017. október 18. Nyilvános előadás az MTA I. Osztálya mellett működő Szótári Munkabizottság és az ELTE Francia Tanszéke által Pierre Larousse születésének 200. és a Petit Robert szótár megjelenésének 50. évfordulója alkalmából az ELTE Bölcsészettudományi Karán szervezett 12. szótárnapon. – A modern francia lexikográfia megalapítói: Pierre Larousse és Paul Robert.
 1. 2018. december 7. Budapest, Heti TV „Franciapolitika” c. műsorának 21. adása. – A francia nyelv magyarországi helyzete.
 1. 2018. május 17. Budapest, Heti TV „Franciapolitika” c. műsorának 29. adása. – A francia nyelvpolitika tegnap és ma.
 1. 2019. január 31. Nyilvános előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaság éves közgyűlésén. – Gondolatok a lexikográfiáról.

Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok

 1. 1978–1980: Részvétel az MTA Nyelvtudományi Intézete, az ELTE Francia Tanszéke és a párizsi Sorbonne 3 Hungarológiai Központja által létrehozott magyar-francia kontrasztív nyelvészeti munkabizottságban.
 2. 1981–1990: A Művelődési Minisztérium több Kutatási-fejlesztési pályázatának témavezetője.
 3. 1993–1999: Részvétel az ELTE Francia Tanszéke és a párizsi Sorbonne 3 Hungarológiai Központja által a Magyar-francia rag- és névutószótár megszerkesztésére létrehozott magyar-francia kontrasztív nyelvészeti munkabizottságban.
 4. 1990–1994: Résztvevő a Frazeográfiai kutatások című, 2257 számú OTKA pályázatban.
 5. 1994. november. 24–26: A Párizsban rendezett La locution. Entre lexique, syntaxe et pragmatique. Identification en corpus, traitement, apprentissage című nemzetközi frazeológiai kongresszus tudományos szervezőbizottságának tagja.
 6. 1995–1998: Témavezető a Frazeológiai enciklopédia című, T 017939 számú pályázatban.
 7. 1991–1999: Részvétel az új francia-magyar, magyar-francia nagyszótár szerkesztésén dolgozó francia-magyar kutatócsoport munkájában.
 8. 1999–2000: Részvétel a Gredos Kiadónál megjelenő Spanyol-francia szólásszótár szerkesztésében.
 9. 1999–2001: Részvétel a magyar-francia együttműködésben elkészült Francia-magyar, magyar-francia jogi szakszótár szerkesztési munkálataiban főszerkesztőként és szerzőként.
 10. 2004–2006: Témavezető az Európai frazeológia univerzálék című, T 047183 számú pályázatban.
 11. 2009–2013: Közreműködő kutató az Universidade de Santiago de Compostela Egyetem María Isabel González Rey által vezetett FRASEONET (GI-2061 – Grupo de investigación de fraseoloxía e paremioloxía) nemzetközi kutatócsoportban (http://imaisd.usc.es/grupoficha.asp
  ?idpersoatipogrupo=169522&i=gl&s=-2-26-148-150
  ).

Oktatás- és tudományszervezés

 1. 1990–1991: Az ELTE BTK Infrastrukturális Bizottságának elnöke.
 1. 1990–1992: Az Egyetemközi Francia Központ alapító igazgatója.
 1. 1992–2011: A Pro Renovanda Cultura Hungariae „Klebelsberg Kuno Emlékére” szakalapítvány kuratóriumának tagja.
 1. 1992–: Az Egyetemközi Francia Központ Tudományos Tanácsának tagja.
 1. 1993–2013: A MÖB felkérésére részvétel a francia állam által felajánlott doktori ösztöndíjakra beérkező pályázatok magyar-francia bírálóbizottságában.
 1. 1995–2013: Az ELTE BTK Francia Tanszékének vezetője.
 1. 1995–96: A debreceni, szegedi, angers-i és hull-i egyetemekkel közös Tempus program keretében a tanszéki nyelvoktatásba integrált szaknyelvi-szakterminológiai oktatási modulok szervezése az ELTE Francia Tanszékén.
 1. 1996: Intenzív oktatási modul beindítása francia módszertani szakemberek bevonásával az ELTE Francia Tanszéke és az Egyetemközi Francia Központ szervezésében a francia szakos hallgatók szakmódszertani képzésének modernizálására.
 1. 1996–: A Revue d’Études Françaises (ELTE Francia Tanszék – Egyetemközi Francia Központ) folyóirat szerkesztőbizottságának, 2008 óta tudományos bizottságának tagja.
 1. 1996–1997: A Magyar-Francia Társaság Elnökségének tagja.
 1. 1996–1998: Több féléves módszertani továbbképző szemináriumokat szervezése az ELTE Francia Tanszékén hazai és külföldi előadók részvételével a középiskolai tanárok oktatási módszerének javítása érdekében a Fefa IV által is támogatott projekt keretében.
 1. 1997: Az ELTE BTK Tudományos Bizottsága „A Kar Képe Kétezerben” című munkacsoportjának tagja.
 1. 1998: Az ELTE Francia Tanszéke kreditrendszerű tanegységlistájának kidolgozása francia (Dijon, Valenciennes), portugál (Braga) és magyar (Pécs) egyetemekkel közös Tempus program keretében.
 1. 1998: Az ELTE BTK Kari Tanácsának tagja.
 1. 1998–2002: Az ELTE BTK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke.
 1. 1999. március 1. – június 30.: az ELTE BTK Romanisztikai Tanszékcsoportjának megbízott vezetője.
 2. 1999: Részvétel az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottsága Szótári Munkabizottságának munkájában (a magyarországi francia frazeológiai szótárak történetének összefoglalása és bibliográfiája).
 1. 2000–2005: Az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének igazgatóhelyettese.
 1. 2005–2017: Az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének igazgatója.
 1. 2001–2004: Kuratóriumi tagság az Ifjúsági Magyar–Francia Alapítványban.
 1. 2002–2012: Az ELTE BTK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja.
 1. 2003: Szakértő bíráló a Széchenyi István Ösztöndíj és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj nyelvtudományi szakbizottságában.
 1. 2003–: A Lexikográfiai füzetek (MTA) szerkesztőbizottságának tagja.
 1. 2003–2004: Az ELTE BTK tudományos dékánhelyettese.
 1. 2005: A NKÖM által meghirdetett és a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál lebonyolított „Édes Anyanyelvünk II. A Tiszta és közérthető kommunikációért” c. pályázat bírálóbizottságának          elnöke.
 1. 2005. február 4–5.: Szekcióvezető a francia szakos lengyel, cseh, szlovák és magyar doktoranduszok 9. nemzetközi találkozóján (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba).
 1. március 21–23.: Bíráló és zsűrielnök a XXVII. OTDK Humántudományi Szekciójában.
 1. 2007–2016: Az ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja az ELTE BTK képviseletében.
 1. 2008–: Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja.
 1. 2008–2014: Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának könyvfelelőse.
 1. 2009–: Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Nyelvtudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja.
 1. 2009–2015: Az ELTE BTK Professzori Tanácsa Elnökségének tagja.
 1. 2010–: A Budapesti Francia Intézet nemzetközi Tudományos Orientációs Tanácsának tagja.
 1. 2010. szeptember 24.: Tudományos emlékülés szervezése az ELTE Bölcsészettudományi Karán az egyetemi franciaoktatás megindulásának 235. évfordulója alkalmából.
 1. 2011–2015: Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője.
 1. 2012–2016: Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Kari Doktori Tanácsának tagja.
 1. 2012–: Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Külügyi és Nemzetközi Képzési Bizottságának tagja.
 1. 2012–: Az ELTE Bölcsészettudományi Kara Idegennyelvi Továbbképző Központ Szakmai Felügyeletét Ellátó Bizottság tagja.
 1. 2013–: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj – kuratóriumi tag, 2015 óta szakértő bíráló.
 1. 2016–: Magyar Nyelvtudományi Társaság Idegen Nyelvi Szakosztály – elnök.
 1. 2017–: A „Trefort-kert Alapítvány” kuratóriumának tagja.
 1. 2018–: Az ELTE frankofón kapcsolataiért felelős rektori megbízott.
 1. 2019–2022: MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya – nem akadémikus közgyűlési képviselő.

Társasági tagságok

 1. 1978–1982: Nemzetközi Funkcionális Nyelvészeti Társaság (Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle).
 1. 1996–: Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 1. 1996–: MTA Köztestület.
 1. 1999–: Nemzetközi Frazeológiai Társaság (Société Européenne de Phraséologie).
 1. 2002–: Az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága.
 1. 2005–: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmánya.
 1. 2008–: Az MTA I. osztálya Nyelvtudományi Bizottsága.

Kitüntetések – elismerések

 1. 1987: „Kiváló Munkáért” (Művelődési Minisztérium).
 1. 1998: A Francia Kormány Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques (az „Akadémiai Pálmák Tiszti Fokozata”) kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.
 1. 2001: A Francia Kormány Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques (az „Akadémiai Pálmák Parancsnoki Fokozata”) kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.
 1. 2001: A Francia Kormány Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (a „Művészetek és Bölcsészettudományok Rend Lovagi Fokozata”) kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.
 1. 2007: „Kiváló magyar szótár” díj az Akadémiai Francia-magyar kisszótár szerkesztéséért.
 1. 2007: A Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémiai Kiadó „Nívódíj 2007” elismerése a Francia-magyar kéziszótár CD-vel című mű szerkesztéséért.
 1. 2008: „Kiváló magyar szótár” díj az Akadémiai Francia-magyar kéziszótár szerkesztéséért.
 1. 2009: A Modern Filológiai Társaság „Pro Neophilologia in Hungaria” érdemérme.
 1. 2009: ELTE „Pro Universitate Emlékérem” arany fokozata.
 1. 2011: A Francia Kormány Chevalier de la Légion d’Honneur (a „Becsületrend Lovagi Fokozata”) kitüntetése a magyar-francia oktatási és kulturális kapcsolatok terén kifejtett munkáért.
 1. 2014: Az ELTE BTK „Ürményi József-díja” a Karon végzett kiemelkedő oktatói tevékenységért.
 1. 2017: A „Magyar Érdemrend Polgári Tagozat tisztikeresztje”.